VISION & MISION

Visi

Pemacu kebitaraan perancangan strategik, penarafan global dan jaringan kolaborasi strategik UPSI.

Misi

Menjana dan menggerak perancangan strategik, penarafan global dan jaringan kolaborasi strategik menerusi pengajaran, penyelidikan, penerbitan, perundingan dan khidmat masyarakat dalam mencapai keberhasilan utama universiti dan negara.